OA-BX

Datanet ontvanger OA-BX

De OA-BX ontvanger is ontworpen voor het ontvangen van alarmmeldingen via een X25-interface. De ontvanger kan op deze manier een groot aantal verschillende soorten alarmkiezers tegelijk bedienen.
Door gebruik te maken van een X25-interface is de ontvanger zeer flexibel in te zetten op verschillende netwerken.

Zo kan men via dezelfde Datanet1 aansluiting meldingen ontvangen uit:

In principe maakt het net waarop de alarmkiezer is aangesloten niet uit zolang de melding maar via het X25-aansluiting kan worden aangeboden.

Ten behoeve van de ontvangst van meldingen uit de verschillende netwerken zal er in de centrale meestal een datanet 1 aansluiting worden geplaatst.

De verbinding tussen de OA-BX ontvanger en de alarmkiezer kan AL1 of AL2 zijn, bij een AL2 verbinding wordt er door de alarmkiezer contact gemaakt met de ontvanger en blijft de verbinding open staan. Als extra beveiliging wordt er dan meestal voor gekozen om op vaste intervallen (90 of 900 sec, afhankelijk van de ondersteuning van lijnsignalering door de kiezer) testmeldingen te versturen. Hierdoor is men er altijd zeker van dat de apparatuur en de verbindingsweg in orde zijn.

Bij een AL1 verbinding wordt er alleen maar contact gemaakt met de ontvanger als er een melding te versturen is. In dit geval wordt de lijncontrole op de ontvanger uitgezet.

De OA-BX ontvanger verzorgt de volgende taken:

Een OA-BX ontvangsteenheid wordt als één geheel geleverd, bestaand uit hard- en software. Ontvangstprogrammatuur voor X25. Bij deze programmatuur wordt een licentienummer afgegeven dat het aantal beschikbare lijnen bepaalt.

Het communicatieprotocol kan ingesteld worden op ons frontend protocol, of op het Alphatronics RC-4000 protocol. Ook is het mogelijk een eenvoudig protocol naar uw specificatie in te bouwen.

De mogelijkheid bestaat om later het aantal aansluitingen uit te breiden naar 250 lijnen. Hiervoor ontvangt u dan een nieuwe licentie key, die in het programma ingevoerd kan worden.